Tüp Bebek  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Yüksek Mikroskobik Büyütmeyle IMSI ile Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu

Yüksek Mikroskobik Büyütmeyle IMSI ile Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu

Tüp Bebek tedavi Teknikleri alanındaki en son gelişmelerden birisi olan IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection-Yüksek mikroskobik büyütme ile normal yapıda olduğu saptanan spermin mikroenjeksiyonu) uygulaması, Bio. Zafer Atayurt’un çalışmalarıyla gerekli teknik altyapının tamamlanmasının ardından, Mayıs 2008’den itibaren merkezimizde uygulanmaya başlanmıştır.

Mikroenjeksiyon işlemi; 200-400 kat mikroskobik  büyütme altında, hızlı hareketli spermler arasından, şekil olarak en düzgün olanların seçilmesi vasıtasıyla uygulanmaktadır. Fakat bu durum  spermin döllenme ve embriyo gelişimi için çok önemli olan anomalilerinin tanımlanmasına imkan vermemektedir. Androloji laboratuarında özel boyama teknikleri ile bu anomaliler tanımlanabilmekte, fakat bu spermler boyama sonrası canlı kalamadıklarından mikroenjeksiyon için kullanılamamaktadır. IMSI işleminde kullanılan yüksek büyütmeli objektifler ve özel optik sistemler aracılığı ile mikroenjeksiyon için hazırlanan spermleri 6000 kata kadar büyütmek ve spermin başı içerisindeki anomalili yapıları ayırt ederek seçim yapmak  mümkün olmaktadır.

Özellikle 2005 yılından bu yana yoğun olarak yapılan çalışmalarda ; sperm başı içerisindeki genetik materyali içeren çekirdek kısmında bulunan vakuoller (sıvı dolu kesecikler), DNA yapısında hasar bulunabileceği konusunda ipucu vermektedir. Sperm DNA yapısındaki hasarlar, döllenme başarısızlığı, embriyo gelişiminin durması, kötü ve/veya yavaş embriyo gelişimi gibi problemlere sebep olabilmekte ve dolayısıyla gebelik şansını olumsuz etkilemektedir.

Özellikle  şiddetli erkek kısırlığı  faktörü olan vakalarda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında ve nedeni izah edilemeyen infertilite  durumlarında, spermin rolünü anlamaya ve uygun yapıdaki spermlerin seçilmesine olanak veren IMSI sistemi; blastosist evresine ulaşabilecek iyi embriyoların gelişimine de imkan vermesi yönünden bu alandaki yeni ve önemli gelişmelerden birisidir.

Prof.Dr.Semra Kahraman

İstanbul Memorial Hastanesi

Tüp Bebek ve Genetik Merkezi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
BİR YORUM YAZ