lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Tekrarlayan Düşüklerde Yapılması Gereken İncelemeler

Tekrarlayan Düşüklerde Yapılması Gereken İncelemeler

Düşük diye denilen olay gebeliğin erken dönemde kaybıdır. Çoğunlukla bebeğin rahim dışında hayatının olası olmadığı 24. gebelik haftasından evvelki kayıplar düşük olarak tanımlanır. 24-38 haftalar arasında olan bir doğum ise erken doğum olarak adlandırılır. 24-27. haftalar arasında hayat şansı çok düşüktür.

Tekrarlayan düşük tanımı ise düşük olayının üç veya daha fazla olduğu vaziyetleri açıklamak için kullanılır.Tekrarlayan düşük 100 kadından birinde rastlanan bir hadisedir.Üç düşük nihayetinde sıhhatli bir doğum yapma şansı %70 e yakındır. Dolayısı ile bu sorunu olan kadınlar umutsuz olmamalıdırlar.Bu vaziyette kimi test ve kontroller yapılmalıdır. Ancak çoğu kez bariz bir neden bulunamayacağı akılda tutulmalıdır.

Hastada yapılması ihtiyaç duyulan tetkik ve kontroller

Pelvik ultrasonografi
Histerosalpingografi
Karyotip (anne, baba adayı ve mümkünse düşük materyalinin genetik testleri)
Bilhassa büyük düşüklerde mümkünse düşük materyalinin patolojik ve histolojik incelenmesi
Vaginal enfeksiyonlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından kontrol ve vaginal akıntının mikroskopisi – Bilhassa erken doğum ve prematüre bebekler açısından önemlidir. Bu tür enfeksiyonlar düşük oluşturur.

Fosfolipidsendromu ve rehabilitasyonu:

APL antikorları için test. Düşük doz aspirin ve heparin gebelik süresince kullanılır. Başarılı gebelik talihini 1/10 dan 7/10 a kadar arttırdığı düşünülmektedir. Tedavi edilse dahi bu gebeliklerde preeklempsia, düşük doğum ağırlığı gibi meseleler daha sık yaşanır. Gebelik yakından izlemelidir.

Antifosfolipid antikorları takriben 20 tip otoantikoru içeren bir kümedir. Tümü fosfolipid bağlayan plasma proteinlerine karşı oluşan otoantikorlarını, başka bir deyişle vücudun kendi materyaline karşı hata sonucu ürettiği bağışıklık cisimciklerinin tümünün isimidir. Aşağıdaki ikisi dışındakilerin araştırılması şu andaki bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan değildir. Bu testler in en az biri tekrarlayan düşüğü olan kadınların takriben %15 inde pozitif iken, normal gebelik geçiren kadınlarda bu oran %2 dir.

Antikardiolipin

LupusAntikoagulan Test

Servikal yetmezlik açısından inceleme:

Gebelik esnasında vaginal ultrasonografi ile veya gebelik öncesinde rahim ağzının bir buji yardımı ile açıklığının tayini şeklinde yapılabilir. Ancak gebelik öncesi yapılan ölçüm fazla değerli değildir. Önceden rahim ağzı kanseri nedeni ile rahim ağzı konizasyon denilen bir metotla çıkarılmış kadınlarda bilhassa risk çok yüksektir.

Hormon testleri:

Gebelik başında özellikle düşük progesteron düzeyleri olan kadınlarda hormon tedavisi (Progesteron veya hCG hormonu) ile gebeliğin devam etme ihtimalinin arttığı öne sürülse de yeterli ilmi bilgi yoktur.

Immunoterapi:

Annenin bağışıklık sisteminin uyarılması için özel hazırlanmış lenfosit preperatları veya baba adayından alınan lenfositlerin anne adayının dolaşımına verilmesi gibi tedavilerin işe yaradığı konusunda yeterli kanıt yoktur. Allerjik tepki oluşturma ve bir takım bulaşıcı hastalıkların transferi gibi tehlikeleri söz konusudur.

Tekrarlayan düşük olayınız varsa Çocuk İstiyorum Formu ile bize ulaşın

 
 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
BİR YORUM YAZ