lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Klinefelter sendromlu erkekler de çocuk sahibi olabilir

Klinefelter sendromlu erkekler de çocuk sahibi olabilir

Geçmiş yıllarda çocuk sahibi olmak için tüp bebek merkezine  başvuran ve sperm üretim bozukluğuna bağlı 485 azoospermik erkekte geriye dönük olarak yapılan bir çalışma Fertility and Sterility dergisinin Nisan 2011 sayısında yayınlandı. Bu çalışmada sperm üretim bozukluğu olan erkekleri iki guruba ayırıp sperm bulma ve ICSI sonuçları açısından iki gurup arasında fark olup olmadığını araştırıldı. Birinci gurupta bulunan ve kromozom analizinde Klinefelter sendromu tespit edilen 106 azoospermik erkek ile ikinci gurupta kromozom yapısı normal olarak tespit edilen 379 azoospermik erkek yumurta toplama işleminin yapılacağı gün sperm elde edilmesi amacıyla mikro-TESE operasyonuna alındı.

Mikro-TESE operasyonu sonucunda Klinefelter sendromlu erkeklerin 50 sinde (%47) ve kromozom yapı bozukluğu olmayan azoospermik erkeklerin 188’inde (%50) testis dokusundan sperm başarılı bir şekilde elde edildi. Her iki gurup arasında yapılan istatistiksel çalışma anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. Klinefelter gurubundaki sperm bulunan ve bulunmayan erkeklerin yaşları karşılaştırıldığında, sperm bulunan erkeklerin anlamlı olarak bulunmayanlardan daha genç oldukları görüldü. Kromozom yapısı normal ve azoospermik diğer gurupta ise erkeklerin yaşının sperm bulunan ve bulunmayanlarda önem taşımadığı görüldü. 2006 yılında 74 Klinefelterli erkekte yaşın önemli bir faktör olduğunu gösterilen yazıdan sonra 106 vakalık bu çalışmada da anlamlı bir şekilde tekrar belirtilmiş oldu

Mikroenjeksiyon sonuçları da sperm bulma oranları kadar şaşırtıcı sonuçlar verdi. Her iki guruptan elde edilen spermlerin eşlerin yumurtalarına enjekte edilmesi sonucunda kromozom yapı bozukluğu olmayan erkeklerden elde edilen spermlerin dölleme kabiliyetlerinin Klinefelter sendromlu erkeklerden elde edilen spermlere göre daha üstün olduğu görüldü. Ancak gebelik oranları ve canlı doğum oranları arasında anlamlı bir fark görülmedi. Düşük oranlarına bakıldığında ise yine her iki guruptaki düşüklerin sayısının anlamlı olmadığı ortaya çıktı. Klinefelter sendromlu erkeklerden elde edilen spermlerin uygulaması sonucu doğan 29 bebeğin 21 inden aldığımız kan örneklerinin incelenmesinde kromozom yapısını normal olduğunu tespit edildi.

Bu çalışmanın özeti : Genel olarak mikroenjeksiyon ve testisten sperm elde edilen Klinefelter sendromlu erkeklerin sperm bulma şanslarının çok düşük olduğu ve sperm bulunsa bile gebelik olmayacağı ve gebelik oluşsa bile çocuklarında kromozom yapı bozukluğu olma ihtimalinin çok yüksek olduğu düşünülürdü. Bu çalışmanın sonuçları bütün bu düşüncelerin doğru olmadığını ve Klinefelter sendromlu erkeklerin diğer azoospermik erkekler gibi sperm bulma ve sağlıklı çocuk sahibi olma şanslarının aynı olduğunu göstermiş oldu. 106 vakalık bu çalışma, Klinefelter sendromlu erkekler üzerinde bugüne kadar yapılmış dünya Tıp Literatüründeki en geniş çalışmadır.

Dr.Emre Bakırcıoğlu

 

 

 

Tüp bebek tedavileriniz için Çocuk İstiyorum Formu ile bizimle iletişim kurabilir ve daha uygun koşullarda tedavi olabilirsiniz.

 
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
BİR YORUM YAZ