lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Tüp Bebek tedavisinde yumurta toplama,döllenme ve yumurta olgunlaştırıcı

Tüp Bebek tedavisinde yumurta toplama,döllenme ve yumurta olgunlaştırıcı

YUMURTA TOPLAMA (OOSİT PİCK-UP)-OPU

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE OPU-YUMURTALARIN TOPLANMASI İŞLEMİ

• Yumurta toplama işlemi sedasyon veya genel anestezi ile gerçekleştirilen son derece güvenli ve yaklaşık 20-30 dakika süren bir işlemdir. Vajinal ultrasonografi eşliğinde yumurtalıklara aspirasyon özelliği olan bir iğne ile ulaşılarak, folliküldeki yumurtayı barındıran sıvı aspire edilir. İşlem sonrası hafif ağrılar ağrı kesici ile önlenebilirken, enfeksiyonu önlemek açısından hastaya antibiotik tedavisi verilir. Bulantı, kusma ve hafif kanama görülebilir. İşlemden sonraki ilk 24 saat hastanın dinlenmesi önerilir.

• Yumurtalar toplandıktan sonra 3-8 saat kadar özel ortamlarda (inkübator) bekletilir. Daha sonra özel koşullar yoksa, genellikle masturbasyon ile o gün erkek partnerden elde edilmiş spermlerle yumurtalar kültür ortamında biraraya getirilir. Her yumurta yaklaşık 20000-30000 sperm ile karşılaştırılır.

DÖLLENME (FERTİLİZASYON)

• Genelde yumurtalar %60-70 oranında fertilize olur ancak bu durum %0 dan %100 e kadar da değişebilir. Infertil çiftlerin %5-10 ununda hiç fertilizasyon gerçekleşmez. Bu hastaların %50 i için hiçbir sebep bulunamazken, bazılarında spermin fertilizasyon kapasitesi yoktur, bazılarında yumurtalar iyi olgunlaşmamıştır, bazılarında da kültür ortamında problem vardır

HCG (YUMURTA OLGUNLAŞTIRICI-ÇATLATMA İĞNESİ)

• Siklus iptalini gerektirmeyen , iyi ilerleyen takiplerde önde giden yumurta > 18 mm olduğunda hastaya 5000-10000 iu HCG injeksiyonu (yumurta çatlatma ignesi) yapılacaktır. HCG injeksiyonunun zamanlaması son derece önemlidir. Bu enjeksiyondan 35-36 saat sonra yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmelidir. Ancak çok follikül olması çok yumurta olması anlamına gelmez. Bu folliküllerin hepsinde yumurta gelişimi olmazsa toplanan yumurta sayısı da azalacaktır.

Doç.Dr.Selman Laçin
Medical Park Beylikdüzü –

Tüp Bebek Merkezi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZ