Tüp Bebek  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Erkekte Tese

Erkekte Tese

Şiddetli erkek kısırlığı alanında son yıllarda görülen en göz kamaştırıcı gelişme kuşkusuz menisinde hiç sperm hücresi bulunmayan erkeklerde görülmektedir. Erkeklerde Yumurta kanallarının herhangi bir nedenle tıkalı olması veya erkekte yumurtalıklardaki üretimin yetersiz olmasına bağlı bu durumlarda sperm hücresi elde etmek için başka bir kaynağa başvurmak gerekir. Yumurtalık kanallarının tıkalı olması veya doğuştan yokluğu durumunda sperm hücreleri kanallardan alınmakta ve bu hücrelerle mikroenjeksiyon uygulanmaktadır.

Erkeklerde Yumurtalık kanallarında Tıkanıklık olmadığı durumlarda ise problem daha karışıktır. Bu durumlarda erkek yumurtalığının çeşitli bölümlerinde çok kısıtlı da olsa bir üretim söz konusu olabilmektedir. Erkek Yumurtalığının çeşitli bölümlerinden çok sayıda küçük parça alınarak bu parçaların içerisinde sperm hücresi aramak gerekmektedir. Her iki teknikle de elde edilen spermlerle menisinde sperm bulunan erkeklerde elde edilen döllenme ve hamilelik oranlarına erişilmektedir.

Böylece tüp bebek tedavisi olanaklarından yararlanamayan çift sayısı çok azalmaktadır. Sperm hücresinin meniden, yumurtalık kanallarından veya doğrudan yumurtalıklardan gelmesi gebelik oranlarını etkilememektedir. Günümüzdeki tek engel kadın yumurtasının kalitesi olarak ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar tüp bebek tedavisinde kaliteyi belirleyen en önemli faktörün kadının yaşı olduğunu belirtmektedirler. Yıllar sperm hücresinin kalitesini etkilemezken kadın yumurtalıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve gebelik oranları kadın yaşı ile birlikte düşmektedir.

Tüpbebek yöntemlerinde kadının yumurtalıklarının uyarılması, çeşitli ilaçlarla (HMG:Humegon, Pergonal ,Menogon veya FSH: Metrodin, Follegon) sağlanır. Yumurtalıkların uyarılmasının amacı, embriyo oluşturmaya aday çok sayıda yumurta elde etmektir. Çok sayıda embriyonun rahim içine yerleştirilmesinin (embriyo transferi) tüp bebekte gebelik şansını artırdığı gösterilmiştir (gebelik oranları, bir embriyo yerleştirildiğindeyaklaşık % 10, üç embriyo yerleştirildiğinde ise % 30 civarındadır).

TESA

Testiküler Sperm Aspirasyonu: Sperm yapımının var olduğu, ancak meniye sperm gelemediği durumlarda TESA uygulanır. Bu yöntemde testisten iğneyle alınan sperm ICSI tekniği ile yumurtanın içerisine yerleştirilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZ