lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Yumurtalık Hastalıkları

Yumurtalık Hastalıkları

Yumurtalıklar, rahimin iki yanında yer alan yaklaşık badem büyüklüğünde olan iki küçük organdır. Yumurtalıklar, her adet döngüsü içinde yumurta gelişimini sağlayarak, adet döngüsünün düzenli olmasını ve böylece gebe kalabilmeyi sağlarlar. Yumurta hücresi yumurtalıklarda folikül denilen küçük kesecikler (kist) içinde olgunlaşır. Bu nedenle yapılan muayeneler sonucunda küçük boyutta görülen kistlerin çoğunluğu gelişmekte olan yumurta kesecikleridir. Bu kistler zararsızdır. Fakat bazı durumlarda kistler problem oluşturabilir ve tedavi edilmeleri gerekir.

Yumurtalık kistlerinin tipleri:
Yumurtalık kistlerinin büyük çoğunluğu zararsız olsa da yumurtalık kisti tesbit edildiğinde doktorunuz bu kistin tamamen kaybolduğunu görebilmek için sizi adet dönemlerinizin ilk günleri içinde ultrasonografik incelemeye alacaktır.

Fonksiyonel Kistler:
Fonksiyonel kistler en sık görülen yumurtalık kistleridir. Normal ovulasyon sürecinde gelişirler. İki tip fonksiyonel yumurtalık kisti vardır. Bunlardan birisi yumurta folikülü diğeri korpus luteum kistidir. Bu kistler genellikle şikayet oluşturmazlar fakat bazen kasık bölgesinde minimal bir ağrıtya neden olabilirler. Bu kistler takip edilir ve genellikle 6-8 haftada kaybolurlar.

Dermoid Kistler:
Dermoid kistler embryonik dönemden kalan ve giderek büyüyen kistlerdir. Bu kistler vücudun değişik yapılarını içerirler. Bu dokular deri, tırnak, saç, kıl, diş olabilir. Her iki overde de bulanabilir. Genellikle küçük olmakla birlikte operasyon ile çıkarılması gerekli olan kistlerdir.

Kistadenomlar:
Bu kistler over yüzey hücrelerinden gelişir. İyi huyludurlar, bazı olgularda çok büyük boyutlara ulaşabilir. Opere edilerek alınması gereklidir.

Çikolata Kistleri (Endometriomalar):
Adet kanamasının oluşmasını sağlayan yapı rahim iç yüzeyini kaplayan endometriyum olarak adlandırılan dokudur. Bu dokunun rahim içi dışında farklı alanlara yerleşmesine endometriozis adı verilir. Endometrial dokunun yumurtalıklarda oluşturduğu kistik yapılara endometrioma (çikolata kisti) adı verilir. Endometrial doku her ay değişen hormonlara cevap vererek kanama oluşturur ve kistik yapı yumurtalık içerisinde giderek büyüme gösterir. Kistin içeriğinin kahverengi yoğun kıvamlı bir sıvı olması nedeniyle endometriyomalara çikolata kisti adı verilmiştir.

Yumurtalık Kistlerinde Şikayet ve Bulgular:
Yumurtalık kistleri genellikle küçüktür ve çok belirgin şikayet oluşturmazlar. Basit kistler genellikle takip süresi içerisinde kendiliğinden kaybolurlar. Eğer kistler kendi eksenleri etrafında dönüp yumurtalık kanlanmasını bozarsa, kanama oluşturursa veya rüptüre olursa daha belirgin şikayetler oluştururlar. Bazı yumurtalık kistleri kanseröz olabilir. Yumurtalık kanserlerinde, kistler büyümeden şikayet oluşmayacağı için yıllık rutin ultrasonografi takipleri erken tanı için çok önemlidir.

Yumurtalık Kistlerinde Tanı:
Yumurtalık kistleri genellikle çok belirgin rahatsızlık oluşturmadığı için rutin jinekolojik muayeneler sırasında tespit edilir. Transabdominal veya transvaginal ultrasonografi yumurtalık kistlerinin tanısında altın standard metoddur. Kistlerin aylık takipleri de ultrasonografik olarak yapılır. Yumurtalık kistlrinde kan testleri de yapılır. Bu amaçla Ca125 bakılması ve yüksek değerler tespit edilirse Ca 125 takibi yapılması gereklidir. Bazı durumlarda kesin tanı ve tedavi için laparoskopi yapılarak kist operasyon sırasında patolojik incelemeye tabi tutularak operasyon ile eş zamanlı histolojik tanı konulabilir.

Yumurtalık Kistlerinde Tedavi:
Basit yumurtalık kistleri takip edilerek, yaklaşık 6-8 haftada küçülmeleri beklenir. Bu kistler semptom oluşturmadığında genellikle bu süreç içerisinde kaybolurlar. Fakat hastalar bu dönemde şiddetli ağrı yönünden dikkatli olmalıdırlar. Çünkü bu kistler yumurtalığın kendi ekseni etrafında dönerek “over torsiyonu”oluşmasına neden olabilir.
Dermoid kistlerde tedavi cerrahidir. Açık ameliyat veya laparoskopik eksizyon yapılabilir. Operasyon sonrasındaki iyileşme dönemi çok daha hızlı olduğu için laparoskopik (kapalı) operasyonlar daha çok tercih edilmektedir.
Çikolata kistlerinde tedavi, kist boyutu, hasta yaşı, semptomların varlığı ve hastanın çocuk arzusuna göre karar verilmektedir.

Prof.Dr.Hakan Şatıroğlu
HŞ Klinik Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
BİR YORUM YAZ