lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Erkek Kısırlığında Tüp Bebek Tedavisinin Devlet Tarafından Ödenmesi Kanun Tebliği

Erkek Kısırlığında Tüp Bebek Tedavisinin Devlet Tarafından Ödenmesi Kanun Tebliği

Tüp bebek tedavisi olma sürecindeki SGK ya kayıtlı olan bir erkek arkadaşımız hem tüp bebek tedavisi olmak için hemde devletten geri ödeme alma konusunda bilgilendirme açısında bir çok sıkıntı yaşadı. Ama yılmadı bu durumu araştırdı sonra da bu durumu bize de iletti.

Konu olan arkadaşımız elindeki üniversite tüp bebek raporunun, raporu özel hastaneye gösterdiği ve inceledikleri halde 2 yıllık  evli olmasından  ve ilk evliliğinden  çocuğunun olmasından dolayı geçerli olmayacağını söyleyen hastaneler olmuş , hatta tüm özeller aynı şeyi söylemiş ,bir özel hastane hariç.

Sağlık alanı ile ilgili tüm haklarınız ve uygulamalar bilgiler Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ta yer almaktadır.

Diğer aynı durumda olan arkadaşların aynı şeyleri yaşamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı /Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığı’ nın yolladığı yazıyı yayınlıyorum.

**************

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığı

Kurumumuz tarafından tüp bebek tedavisinin karşılanabilmesi için  gerekli hükümler aşağıdaki gibidir.

5510 sayılı  Kanun ve Sağlık Uygulamaları Tebliği 24.4.i.1  İnvitro fertilizitaion (IVF)

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF ( tüp bebek ) tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanması

a) Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,

c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokollü olması,

ç) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,

d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

(2) IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

(3) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

Ancak Sağlık Uygulama Tebliği 24.4.i1 Sağlık kurulu raporu başlıklı maddesinin “a” bende 4.fıkrasında 3. a ……………5 milyondan az olan oligostenozoosspermi ile azospermi olgularında

(4)

  1. a) Primer silier diskinezi-Kartegener Sendromu varlığında,
  2. b) Laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan) olgularda,
  3. c) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan olgularda,

ç) DSÖ Grup I-II hastalarda anovulasyonda standart tedaviye yanıtsız olgularda

tanıya dayanak teşkil eden klinik ve laboratuvar bulgularının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla, IVF öncesinde “OI ve/veya OI+IUI” tedavisi yapılma şartı aranmaz.

Hükümleri yer almakta olup yukarıda belirtilen durumlarda ol ve ya /ol ıuı şartı ve 3 yıllık evli şartı  aranmaksızın  direk yaptırılan tüp bebek tedavileri kurumumuz tarafından karşılanacağı  hususunda
bilgilerinize sunulur.

 

 

…..

 

Tüp bebek Tedavilerinizde  randevu ve bilgi almak  için Çocuk İstiyorum Formu ile bize ulaşabilirsiniz.

 
  •   
 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ