lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Azosperm nedir, nasıl teşhis edilir, tedavisi nasıl yapılır?

Azosperm nedir, nasıl teşhis edilir, tedavisi nasıl yapılır?

Erkek infertilitesi çiftlerin % 50’sinde yaşanan bir faktördür; Olguların % 30’unda sorun erkeklerle ilişkili iken, olguların % 20’sinde sorunun karışık bir kökeni vardır, her iki kısım da söz konusudur. Bu durumu yaşayan erkeklerin toplam miktarını göz önüne alarak,  azoospermi  erkek infertilitesinin vakalarinin % 10-15’inin nedenidir.

Sperm sıvısında spermatozoa yokluğuna neden olana bağlı olarak iki tür azoospermi vardır .

 • Sekonder azoospermi (obstrüktif azoospermi ): testislerin sperm üretmemesine neden olur.
 • Obstrüktif azoospermi : testisler sperm yaparlar  ancak kanallar spermleri taşıyıp dışarı atamaz. Çıkan meni de  hiçbir sperm bulunamamasının sebebi budur.

Azosperm nasıl teşhis edilir.?
Azospermde Spermiyogram ile tanı

Ne kadar verimli olduklarını bilmek isteyen erkekler, merkezin androloji laboratuvarına bir semen ile analiz edilecek bir sperma örneği vereceklerdir. Bunu kapsayan farklı testler gerçekleştirildikten sonra hasta sonuç alır. Sperm eksikliği azoospermi olduğuna işaret edebilir.

Kategorik sonuçlarla, hastanın spermiyogram 2-3 hafta sonra tekrarlaması istenir. Bunu yaparak, uzmanlar, sperm yokluğunun, stres, kötü yemek, ilaçlar veya yüksek ateş gibi sperm öldüren faktörlerden kaynaklanmadığın dan emin olunur.

İkinci spermiyogram sıfır sperm sayısına sahipse azoospermi teşhis eder . Ardından, testislerde spermatozoa olup olmadığını öğrenmek için bir testiküler biyopsi yapılacaktır.

Hangi durumlar Azospermi yaratabilir ?

Neden Azosperm olunur?

Azoospermi genellikle diğer hastalıklarla bağlantılıdır . Aslında, bu koşullar, sperm üretimini engelleyebilir veya durdurabilir, böylece azoospermi oluşturabilir.

Azoospermi indükleyen, sık olmayan varyantları geliştirebilecek birçok hastalık olmasına rağmen, en net kanıtlara odaklanacağız. Bununla birlikte, bu spesifik şartları ele almadan önce, çocukluk hastalıklarının erkek üreme sisteminin gelişimi üzerinde etkili olabileceğini unutmamalısınız. Örneğin, kabakulak, menenjit, yüksek ateş veya şiddetli bulaşıcı süreçler söz konusudur.

Y-kromozom mikrodelesyonları

Y-kromozomunun mikro-delesyonu ile karakterize hastalık, bazı genlerin yokluğu Y-kromozom genleri doğrudan spermatogenezi etkiler. Azoospermi ile ilişkisi yaklaşık% 20’dir.

Kistik fibroz esas olarak pankreas ve akciğerleri etkileyen genetik bir hastalıktır. Ayrıca infertilite oluşturabilir. Obstrüktif azoospermi olan erkeklerin% 10’unda konjenital bilateral efferent kanal yokluğu yani spermlerin testislerden idrar yoluna gidebileceği transporasyon kanalları yoktur. Olguların % 70’inde bu erkekler kistik fibroz geçirir veya hastalığın taşıyıcılarıdır.

Kronik böbrek yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği testosteron üretimini azaltabilir; bu, spermatogonez üzerine doğrudan etkisi olan, LF ve FSH düzeylerinde bir artışı gerektirir. Aşırı vakalar azoospermi indükler.

Varikosel

Varikosel sperm kanallarının genleşmesidir. Sık sık azoospermi ile ilişkilendirilir ve bu ilişkinin boyutu başvurulan kaynağa bağlı olarak değişir olguların % 4.3-13.3’ünde bir bağlantı olabilir. Varikosel spermleri taşıyan kanallar üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ciddi vakalar azoospermiye yol açabilir.

Azosperm Tedavisi

Azoospermi, azoospermi nasıl tedavi edeceğine karar verirken , azoospermi sekresyon (obstrüktif olmayan) veya obstrüktif olabileceği için azoospermi tipine dikkat etmeliyiz .

Geri döndürülemez azoospermi vakaları, testislerin doğuştan gelen problemlerle veya bir posterior bozuklukla sperm üretme imkânsızlığını gerektirir.

Azospermde hormon tedavisi

Testiküler problemi olmayan ve düşük FSH değerleri olan sekresyonlu azoospermi olan hastalarda , azoospermi , FSH hormonu ile tedavi edilebilir; zira hipofiz bir şekilde sperm üretmek için yeterli miktarda salgılar.

FSH düzeylerinin düşük olması, çoğunlukla testislerdeki problemler nedeniyle sindirim azoospermi vakaları azdır ve doğrudan tedavi ile sperm üretimi normal seviyelerine geri döndürülemez veya tekrar normale döndürülür.

Azospermde cerrahi tedavi

Obstrüktif azoospermi , boşalma kanallarında, seminifer tübüllerde veya epididimde tıkanıklıklarla oluşur. , çoğu durumda, yeterli damarları veya kanalları onarmak için cerrahi müdahale gerekebilir.  Tüplerini bağlatmış olan erkeklerde (Vazektomi) tersine çevirmek için bu cerrahi müdahaleyi geçirebilirler.

Tıkanıklık sebebiyle oluşmayan azospermide testisden sperm elde edilmesi öne çıkar. Bir takım muayene ve testler sonucunda tıkanıklık problemi görülen hastalarda ise tıkanıklık sorunu cerrahi operasyon ile giderilmektedir.
Testler sonucunda problem hormonal sebeplerden dolayı oluşmuş ise hastaya hormon ilaçlarıyla tedavi yapılmalıdır. Bunun gibi hormonal bozukluklarda tedavi süresince tahmini 6-8 ay arası gib bir sürede başarılı olma ihtimali yüksektir. Fakat hiç sperm olmaması veya diğer problemlerin görülmesi durumunda tedavi sadece tüp bebek yoluyla uygulanabilmektedir. Azospermi hastalarının %40-50′sinde gerekli sperm bulunarak tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

 

Sperm aspirasyonu

Obstrüktif azoospermi olan terapötik stratejiye sahip erkeklerde spermi çıkarmak ve daha sonra mikroenjeksiyon gerçekleştirmektir. Mikroenjeksiyon doğru miktarda sperm gerektirmeyen, en iyi morfolojiye sahip olanın seçilmesi ve yumurta içine enjekte edilmesi nedeniyle döllenmeyi kolaylaştıran doğru tekniktir.

Testiküler biyopsi

Azoospermi olan hastalarda, gerçek sperm üretim eksikliğine rağmen, spermatogenez izleri olabilir, iyice bakıyorsa bir spermatozoid bulunabilir. Sık kullanılan bir strateji, bulunan spermaotozonları dondurmaktır, bu nedenle makul bir sayıya (10-15) ulaştığında bir ICSI gerçekleştirilir.

Testiküler biyopsi, anestezi altında yapılır ve sedasyon, hızlı bir intervertiyon olup üroloji testisin iç dokusunu çıkarırken, yardımcı üreme uzmanı onları spermozozoyu aramak için mikroskop altında izler. Uzman yeterince sperm bulursa, üroloji insizyonu diker.

Obstrüktif azoospermi vakalarında % 100’ünde baba olma şansı verilirken , buna karşın sekresyonlu azoospermi olan bir hastada doğal olarak gebe kalma şansı % 50 olarak verilebilir.

Obstrüktif azoospermi

Ejakülatta sperm yokluğu , efferent kanallardaki veya epididimdeki problemlerden kaynaklanır , ancak testisler sperm üretebilir. Sperm bulmak için tıkalı kanaldan aspirasyonla alınması gerekir.

Obstrüktif azoospermi cerrahi müdahale

Obstrüktif azoospermi olan hastalar normal hormon seviyelerine ve düzenli testis boyutlarına sahiptir. Bir hastanın böyle doğurganlık değişikliğine sahip olduğundan emin olmak için seminogramların yapılması gerekir. Ayrıca, testis testis biyopsisi ile testislerin sperm üretip üretemeyeceğini belirlemek için gerçekleştirilir. Daha sonra obstrüksiyonun kesin yeri belirlenmelidir. Sperm, daha sonraki yardımcı üreme tedavilerinde kullanılmak üzere çıkarılır.

Obstrüktif azoosperminin nedenleri

Sperm nakil kanallarının tıkanmasına birçok faktörden kaynaklanmaktadır:

 • Vazektomi : kanallar kontraseptif bir önlem olarak engellenir.
 • Cerrahi girişim sonrası komplikasyonlar : Seminifer kanal kesildi.
 • Konjenital veya genetik değişiklikler : kanalların doğru gelişimini engelleyebilir (bilateral kriptokirdizm).
 • Hastalıklar : Ergenlik öncesi çocuklarda kabakulak veya menenjit sperm kanallarını tıkayabilir.
 • İnflamasyon, kist veya travmalar : epididimusta, prostatta, üretrada veya ejakulatuar veya efferent kanallarda.

Sekonder Azospermi nedir ? Neden olur?

Sekonder azoospermi azoosperminin en şiddetli ve yaygın formudur; Olguların % 70’i bu tür açıklanmaktadır. “Secretrory azoospermi” en kesin terim olmasına rağmen, bazı kılavuzlar boşaltım azospermi veya non- obstrüktif azoospermi (NOA) kullanmaktadır.

Sekonder azoospermi çeken erkekler sperm üretmez. Bu durum testiküler problemler veya hipofiz ekseni üzerindeki değişikliklerden kaynaklanabilir, bu nedenle hormon seviyeleri yeterli değildir. Ayrıca, sekresyonlu azoospermi konjenital veya edinilebilir , ikincisi ise harici bir değişime neden olur.

Sekonder Azospermi nedenleri

Sekreterlik problemleri genellikle aşağıdakilerden kaynaklanır:

 • Embriyonik gelişim problemleri : fetal oluşum sırasında bazı değişiklikler meydana gelir: bilateral kriptorşidizm, gelişmemiş testisler, inmemiş veya az gelişim testisleri.
 • Genetik bozukluklar : Erkek gonadal gelişiminde rol alan genler değişir: Klinefelter Sendromu (47XXY karyotipi), Y-kromozomu silinmesi (spermatogenezde yer alan genetik materyalin kaybı).
 • Testiküler torsiyonlar , travmalar veya enfeksiyöz prosesler: bazı vakalarda kabakulak veya menenjit gibi bebek hastalıkları spermatogenezise engel olur.
 • Radyoterapi veya kemoterapi ilaçları : Bu bileşikler, geri döndürülemez azoospermi ye neden olabilir.; bu nedenle onkologlar hastayı doğurganlığını koruyabilmeleri için tedaviye başlamadan önce hastayı konuyla ilgili bilgilendirebilirler. İşlem kolaydır: bazı semen örnekleri dondurulur ve hasta baba olmak isterse saklanan numuneler kullanılabilir.
 • Toksik maddeler ve ilaçlar : Toksik madde, saç dökülmesi ilaçları veya anabolikler, sperm üretimini ciddi şekilde etkiler. Bununla birlikte, tersinir ve birkaç ay sonra bu ilaçlara maruz kalmadan, testisler sperm üretim fonksiyonunu sürdürür.

Bu konuyla ilgili çoban çökerten bitkisi yazımızı da mutlaka okumanızı öneririz.
Erkek kısırlığı ve Azosperm ile ilgili bir çok makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
Erkek kısırlığı ve beslenme önerileri, vitamin ve mineraller

Azospermin belirtileri nedir.?

Azosperm nasıl teşhis edilir?

Azosperm nasıl tedavi edilir?

Azosperm ilaçları nelerdir?

Azosperm tedavisi olanlar ne yaşıyor.?

Azospermliler çocuk sahibi olabilir mi?

 

Tüp bebek tedavileriniz için Doç.Dr.Turgut Aydın Danışma Formu ile kendisine ve bize ulaşabilirsiniz.

 
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 17 YORUM
BİR YORUM YAZ