lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Akupunktur uygulaması sonrası hastaların %86’sında stres azalmakta ve gevşeme hissi olmaktadır.

Akupunktur uygulaması sonrası hastaların %86’sında stres azalmakta ve gevşeme hissi olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerinde 2002 yılında Fertility and Sterility dergisinde (Volume77, Issu 4,pages 721-724-April 2002) yayınlanan Dr.W.E.Paulus ve ekibi tarafından yapılan çalışmada; embriyo transferinde akupunktur uygulananlarda %42,5 oranında gebelik oranı bulunurken,embriyo transferinde akupunktur uygulamayanlarda bu oran (%26,3) anlamlı şekilde düşük hesaplanmıştır.

Yine aynı derginin 2006 yılında yayınlanan başka bir çalışması ise Danimarka’dan Dr.Westergaard ve arkadaşlarına aittir. Burada ise gebelik oranları şu şekilde yayınlanmıştır; embriyo transferinde akupunktur uygulanan hastalarda %39 iken akupunktur uygulanmayan grupta %24 olarak hesaplanmıştır.

Bu çalışmalara başka bir örnek ise gene akupunkturun gebelik oranlarını olumlu yönde etkilediği yönündedir. Almanya’dan Dr.Dieterle Stefan (University Of Witten -Dortmund) ve ekibi gebelik oranlarını; akupunktur uygulanan hastalarda %33,9, akupunktur uygulanmayan hastalarda %15,6 olarak hesaplamışlardır.

Akupunkturun tamamlayıcı tedavi olarak uygulanması bir ayrıcalıktır. Tüp bebek tedavilerinde süren hızlı gelişmelere ek olarak elimine edilebilir tüm olumsuz etkenleri geride bırakmak gerekmektedir. Amerika ve İngiltere’nin önde gelen tüp bebek merkezlerinde infertil hastaların tedavi süreçleri boyunca ve embriyo transferi sırasında akupunktur tedavisi uygulanmaktadır. Bu uygulama Türkiye’de ilk defa 2008 Bahçeci-Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde başlamıştır .

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZ