lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Polikistikover ( PCO) Sorunu ve Psikolojik Destek

Polikistikover ( PCO) Sorunu ve  Psikolojik Destek

Yayınların çoğunda polikistikover sendromuna (PCO) psikiyatrik hastalıkların eşlik ettiği, bilhassa çöküntü ve kaygı bozukluklarının daha yüksek düzeyde görüldüğü bildirilmiştir. PCO’da artan testosteron miktarı nedeniyle kıllanmada artış, adet düzensizlikleri, sivilcelenme, kısırlık, obezite gibi semptomlar görülmektedir. Bu sıkıntılar , çoğunlukla negatif duygulanmalara neden olurlar. Bunlarla beraber, psikiyatrik belirtilerin görülme riski artar. Çalışmalarda  yeralan hastalarda, diğer kadınlara oranla psikiyatrik belirtilerin görülme düzeyini ve bunun cinsiyet ile ilişkisini araştırıldı.

Çalışmaya, 42 PCO tanısı almış hasta ve mukayese etme yapabilmek için, 42 sıhhatli veya adet düzensizliği, sivilcelenme veya kıllanma artışı olmayan gönüllü kadın alındı. Kontrol grubu ve çalışma grubunun sosyodemografik özellikleri birbirine benzemekteydi. Her iki gruba da araştırmacıların hazırladığı sosyodemografik form, Kısa Semptom Stoku ve Bem Cinsiyet Rolü Stoku uygulandı.

Bulgular: PCO tanılı hastalarda, kontrol grubuna  çöküntü, kaygı bozukluğu, somatizasyon, kişilerarası ilişkilerde duyarlılık artışı, obsesifkompulsif  bozukluk, fobikanksiyete, paranoid düşünce düzeyi daha yüksek bulunurken, hostilite ve psikotik belirtilerin düzeyleri arasında fark bulunamamıştır. Psikiyatrik belirtilerin görülmesinde cinsiyet yöneliminin tesiri olmadığı görülmüştür.

PCO tanılı hasta grubunda, literatür bilgilerini destekler biçimde, kontrol grubuna göre daha fazla düzeyde psikiyatrik belirtiler görülmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde bu hastaların daha dikkatli incelenerek psikiyatri polikliniklerine yönlendirilmeleri hastaların hayat kalitelerini pozitif yönde etkileyecektir.

Çalışma Meram Hastanesinde yapılmıstır

Polikistik over sorunu ile ilgili okuyanlar bu sayfalarıda okuyorlar

Polikistik Over PCO Diyeti   ve tüp bebek tedaviniz için Çocuk İstiyorum Formu ile doktora ulaşın

 
 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 11 YORUM
BİR YORUM YAZ