lady q  


Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği – Tüp Bebek

Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (ÇİDER) nedir? Hakkımızda

Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (ÇİDER) nedir? Hakkımızda

Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (ÇİDER) nedir? Hakkımızda

 

Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (ÇİDER) in doğuşu ve çalışmaları.

22 yıl süresince, belli aralıklarla da olsa, çocuk sahibi olmak için mücadele eden Sibel Tuzcu 1998 yılında tüp bebek tedavisi sonunda bir kız çocuğu sahibi olduktan sonra 2000 yılı Ocak ayında sanal ortamda kısırlık ve tüp bebek tedavi, evlat edinme ,koruyucu ailelik yoluyla çocuk sahibi olmak isteyenlere destek amacı ile www.cocukistiyorum.com internet sitesini kurdu.

www.cocukistiyorum.com internet sitesinin etrafında toplanan kısırlık  ve tüp bebek tedavisi gören ve bu yolla cocuk sahibi olan sanal üyeler 2002 yılında yaşadıkları sorunları yasal platformda da dile getirebilmek için Sibel Tuzcu ‘nun başkanlığında Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (ÇİDER) i kurdular.

Çocuk sahibi olamayanlara Kısırlık ve tüp bebek tedavileri ile ilgili bilgilendirme ve yardım çalışmaları,
bu tedavi türlerinin çok pahalı olması nedeniyle ; bazı doktorların gereksiz yere hastaları tüp bebek tedavi şekline yönlendirilmelerinin önüne geçilmesini, tüp bebek tedavilerinin yanlış yapılması nedeniyle birçok kişinin önüne geçilmez ve tedavi edilemez şekilde  kısır kalması ve bir daha çocuk sahibi olamaması, Tüp bebek tedavilerinde gereksiz tedavilerle fazla para alınmasının önlenmesi ve bu konudaki suistimalleri yok etmek için halkı bilinçlendirme çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir.

TEDAVİ YOLUYLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 

Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği Çider kurulduğu 2002 yılından itibaren çevre ve sosyal koşullar nedeni ile kısırlık sorununun hızla artmakta olduğunu ve buna bağlı olarak yoksul kesimin tedavisinin imkansızlastığını ve devletin bu konuda destek vermesi gerektiği konusunda hükümet ‘in çeşitli basamaklarında başarılı lobi çalışmaları yapmıştır.

Bu konudaki dünya daki örnekleri ÇİDER milletvekillerine , o zamanki hükümet temsilcilerine ulaştırmış, sırasıyla Hukuk Danışmanı şimdi İstanbul Milletvekili Avukat Belma Satır,  Eski Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, EskiSağlık Bakanı Recep Akdağ, EskiMeclis Aile ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Cevdet Erdöl ile yasanın çıkması için ortak görüşmeler yapmış ve gerekli desteği almıştır.
Sistemli olarak yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda 2005 yılında Sosyal güvenlik şemsiyesinin tek olması ve buna bağlı olarak da sosyal güvencesi olan herkese Kısırlık tedavilerine devlet desteği getirilmiştir.

Bu tedavi çalışmaları ile ilgili sonuçlar nedeni ile T.C.Millet Meclisi Aile Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan teşekkür mektubu almıştır.

2005 tarihten itibaren Türkiye’de tüp bebek tedavilerinin devlet tarafından desteklenmesi ile birlikte bütün merkezlerde yaygın olarak kısırlık tedavilerin kalitesinin artırılması, kalitenin standartlaştırılması ile bununla ilgili halkı ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

 

ÇİDER in Türkiye Genelinde Tüp Bebek Tedavileri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Toplantıları  

 

Şimdiye kadar tüp bebek , kısırlıkla ,ilgili çeşitli konularda Türkiye genelinde Belediyeler, hastaneler,ve sosyal kuruluşlarla birlikte 60 a yakın şehirde  560 ı aşkın bilgilendirme toplantısı yapmıştır.

Ekip çalışmasına verdiği önemle her şehirde kamu kuruluşları ve basınla iletişim kurarak önemli bir haberleşme ağı yaratmıştır.

Covid Nedeni ile 2 yıldan bu yana İnstagramda @ciderdernek hesabında doktorlarla canlı yayınlar yaparak Türkiye ve dünyada çocuk sahibi olmak isteyen   çiftler girip bilgilenmektedir.

 

ÇİDER in Üyeleri ve  internet sitesine ziyaretler

Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği(ÇİDER’in)in Türkiye genelinde www.cocukistiyorum.com  ve yaptığı toplantılar ile 10 milyondan fazla kişi ile iletişim kurmuştur.

 

www.cocukistiyorum.com un internet sitesi çalışmaları

 

 1. İnternet sitesine ve Derneğe başvuran her kişinin başvuru formu kontrol edilir ,tek tek aranır ve sorunları hakkında bilgi alınır.
 2. İnternet sitesinde tedavisi hakkında bilgi isteyenlerin formları tek tek istedikleri doktora yollanır cevabı da kontrol edildikten sonra tekrar hastaya geri gönderilir.
 3. Cevaplar ve hastalar bilgisayar arşivlerinde saklanır.
 4. Tedavi olmak isteyenler için hastanelerle toplu indirim anlaşmaları yapar.
 5. Anlaşmalı hastaneler eğer tanıtım toplantısı yapmak isterlerse mutlaka ihtiyacı olan üyeleri için maliyetine yada indirimli ve bir ücretsiz tedavi alınır.
 6. Tedavi olacak kişiye anlaşmalı hastanelerini sunar ve hastanın istediği hastanede indirimli tedavisini yapma imkanı sağlar.
 7. Tedavi olmak isteyenlere: Anlaşması olduğu hastanelerde  ön muayenesini ücretsiz ya da indirimli yaptırır ve ne şekilde tedavi olması gerektiği konusunda özel bilgilendirir.
 8. Tedavi olacak hastalarını tek tek takip eder ve tedavilerinde bir sorun olup olmadığını kontrol eder. Tedaviden memnun olarak ayrılmalarını sağlamaya çalışır.
 9. Salgın öncesi her ay Türkiye genelinde muhtelif şehirlerde toplantılar yapıyordu şu an instagram üzerinden hastalarla iletişim kuruyor.  hem tedaviler hakkında derneğin çalışmalarını anlatır, İnfertilite hakkında bilinçlendirir hemde kendi adını yaygınlaştırmaya gayret eder.

cocukistiyorum.com ve ÇİDER’İN YURTDIŞI ÇALIŞMALARI:

Çider, Sibel Tuzcu Avrupa Parlomentosuna Dünyadaki Kısırlık sorunları konusunda bilgi verebilecek 8 AB ülkesi heyetinin içinde yer almaktadır.

Çocuk İstiyorum Dayanışma derneği olarak 2002 yılında 34 ülkenin hasta liderlerinin ilk defa toplandığı International Costumer Support for İnfertility ICSI (Uluslar arası Kısırlık Hasta Tüketici Birliği ) ne Viyana ya Türkiye Temsilcisi olarak davet edildi ve Türkiye’de ki kısırlık ve sorunları raporunu sundu ve o yıl resmileşen bu kuruluşun ilk kurucu üyelerinden oldu.

Dünyada kısırlık ile ilgili her yıl Haziran aylarında yapılan etkinlikleri her yıl Türkiye de de başarı ile gerçekleştirerek AFA (American Fertility Assosiation- Amerikan Verimlilik Derneği) teşekkürünü aldı ve Dünyada bu konu ile ilgili başvurulacak 18 uzman ülkeden biri kabul edildi ve bütün dünya ülkelerine deklare edildi.

2003 yılında Madrit’te 2004 Berlin de 2005 yılında Kopenhag da Türkiye’yi temsil etti.

2004 yıllının Kasım ayında Avrupa Parlomentosuna Dünyanın en aktif çalışan sivil toplum örgütleri ile birlikte ilk kez bir Türk derneği olarak davet edildi ve AB fonları hakkında bilgilendirildi.

2005 yılında kurulan Dünya Hamileliğe Destek Komitesi (Assisted Conception Taskforce ) nin de yönetim kurulunda yer alarak bütün dünyada tedavilerin kalitesinin artırılması ve standart hale getirilmesi çalışmasına destek vermiştir..
Bu konuda dünya genelinde çalışmalarda Türkiye’yi en öne taşımış bu konuda övgü almış ve bültenlerle dünyaya başarılı çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği ve www.cocukistiyorum.com internet sitesi bugün Dünyadaki Türk infertil çiftlerle ile ilgili çalışmalar yapmak isteyen bir çok yabancı kuruluşun akademisyenlerine de Türkiye de çalışma imkanı sağlamakta,ortak çalışmalar yapmaktadır.
Hollanda Amsterdam Üniversitesinden Hollandadaki infertil Türklerin tedavilerine destek olmak için çalışan Dr.Floor Von Rojii bir yıl boyunca Çiderle çalışma yapmıştır.Çalışma sonuçları kendi internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Almanya’da Humbold Universitesinden Dr.Nevim Çil ve Nurhak Polat ekibinin Türkiyedeki infertilite tedavileri ile ilgili çalışmasını iki yıllık bir araştırma Türkiye ye gelerek Çider’le sürdürülmüş içinde Çider’ ve çalışmalarını ayrıntılı olarak anlattığı rapor kitap halinde Almanya da Temmuz 2007 de yayınlanmıştır.

2010  Mart ayında 14 ayrı ülkeden gelen kısırlık konusunda çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri İstanbul’da Dünya daki tüp bebek tedavileri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için toplanmışlar ve ÇİDER  bu toplantıya ev sahipliği yapmıştır..

 

ÇİDER AYNI ZAMANDA T.C BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR KOMİSYONU ÜST KURULUNDA GÖREV YAPMIŞTIR.

 

Kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde yapmış olduğu toplantılar ve bu toplantılardan edindiği halkın sosyal gereksinimleri ile ilgili bilgileri Meclis Aile ,Sosyal ve Sağlık Komisyonuna rapor etmesi ve birlikte çalışmaları nedeni ile  o zamanki Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sn.Nimet Çubukçu’dan komisyon üyesi olma daveti almıştır., T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırma Üst Kurulunda “Türkiye de Aile bağlarının yeniden güçlendirilmesi ,iyileştirilmesi ve aile değerlerimizin yeniden oturtulması çalışmaları yapmak üzere önerilerine ve çalışmalarına başvurulan” 3 sivil toplum kuruluşundan biri olmuştur.

 

EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLELİK KONUSUNDA SEVGİ ANNELERİ KOMİSYONU ÇALIŞMAKTADIR.

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Çider Türkiye Genelindeki 90 Adet Çocuk Yuvasındaki 0-12 yaş arasındaki 9000 çocuğun sosyal ,fiziksel ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi ve çagdaş eğitimlerinin sürdürülmesi konusunda “Gönüllü Sevgi Anneleri ve babaları” projesi ile yurtların genel gözetimi konusunu da halen Türkiye Genelinde yürütmektedir. Bulabildiği sponsorlar ve gönülleri vasıtası ile imkanları dahilinde yurtların genel ihtiyaçlarını ve tamirat boya,halı,raf, yatak, nevresim,yatak,giyim,kütüphane vs)  bir çok ile destek verilmiştir.

ÇİDER’İN SEVGİ ANNELERİ KOMİSYONU Projesi tamamlanmıştır.

 

 1. Türkiye genelinde 800 başvuru olmuş seçilmiş 300 gönüllü anne yuvalara gönüllü görevli olarak çalışma yapmıştır. İki yıllık proje tamamlanmıştır.
 2. Özellikle doğu bölgeleri öncelikli olmak üzere bütün çocuk yuvalarının ihtiyaç tespiti çalışması yapılmıstır.
 3. Yuvalarla ilgili tespitler yazılıp Aileden sorumlu Devlet Bakanlığına iletilmiştir..
 4. Yuvalardaki çocukların bakımı ile ilgili gönüllüleri ile toplantı yapar,çalışma planı hazırlar.Bu konuda bölge İl Sosyal Hizmetler Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapmıştır

UNİCEF ,KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI, DİĞER DERNEKLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Kadıköy Kaymakamlığının Unicef işbirliği ile başlatmış olduğu
Risk Altındaki Çocukların Tespitinin Yapılıp Rehabilitasyonyonları Sağlanarak Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Projesi” nde Kadıköy İlçesindeki 16 dernekle birlikte Kadıköy’de 0-18 yaş grubunda ihmal,istismar ve şiddete uğrayan sokakta yaşayan/çalışan çocuk sayısının azaltılması ve ailelerine ilişkin çalışmalar ile ilgili Ailelerin eğitim düzeyinin artırılması konusunda ve bu ailelerin tespitinin yapılması ,belirlenen sorunlarla ilgili birlikte çalışılan derneklere sorumlulukları dağıtma ve organizasyonu takip etme konusunda uzman dernek olarak çalışma yapmıştır.

 

www.cocukistiyorum.com

Soru görüşleriniz ve irtibat için :

info@cocukistiyorum.com

 

 

 

Bizi takip edebileceğiniz sosyal medya sayfaları

Bu linkten Facebook  Çocuk İstiyorum sayfamıza erişebilirsiniz.
Bizi instagramda   @ciderdernek  hesabından takip edebilirsiniz. Yoğun olarak orada paylaşım  ve canlı yayınlar yapılmaktadır.

Youtube Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği sayfamızda 140 ın üstünde tüp bebek bilgilendirme videosu bulunmaktadır.

Twitterda  @tupbebekdernegi sayfamızı da kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

Tüp bebek tedavileriniz için Çocuk İstiyorum Formu ile bize ulaşabilirsiniz.
 
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 16 YORUM
BİR YORUM YAZ